Vetenskapliga studier

Vårt överordnade mål är att utveckla och lansera naturliga, hållbara och samtidigt effektiva kroppsvårdsprodukter. Därmed stöder vi vår unika position ”Effekt och natur”. Målet når vi genom att för det första bara tillsätta substanser vars effekt är tillräckligt vetenskapligt beskrivna och reproducerbara. För det andra kontrollerar vi effekten på våra kosmetiska produkter genom omfattande vetenskapliga studier med oberoende samarbetspartners. 

 

Våra forskningspartners är både universitet, t.ex. universitetskliniken i Würzburg och och forskningscentra, t.ex. psyrecon research & consulting, Institut für angewandte Psychophysiologie GmbH i Wuppertal.

 

Genom samarbetet med oberoende samarbetsparterns kan vi på ett målinriktat sätt kontrollera de olika parametrarna för effekt och tolerans hos kosmetiska produkter. På detta sätt är det möjligt att koppla ihop flera vetenskapliga metoder för att på ett meningsfullt sätt studera våra kroppsvårdsprodukter med varandra. 

 

Genom undersökning av våra produkter med olika testmetoder har vi möjlighet att samla in hela spektrumet av produkt- och råvarueffekter. Vår kunskap baseras således på effekten av studier som genomförs in vitro och in vivo. Studierna kan avse både enstaka komponenter i produkterna och och den färdiga produkten. 

 

Studierna in vivo genomförs som användarstudier (Home-In-Use Test) och som experimentella studier (hudfysiologiska mätningar) på försökspersoner. Kneipps etablerade metoder för granskning av effekten är betydligt mer omfattande än de rekommenderade och skiljer Kneipp från många andra kosmetiktillverkare. 

 

 

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.