Prof. Dr. med. Nico Hunzelmann

Prof. Hunzelmann är sedan många år chef på allergiavdelningen vid dermatologikliniken vid universitet i Köln och intiativtagare till det allergikompetenscentrum som sedan 2010 finns vid universitetskliniken i Köln. Fokus i professor Hunzelmanns kliniska forskningsarbete är Inflammationssjukdomar i huden utlösta av allergiska eller immunologiska reaktioner. Hit hör bl.a. kontaktallergier som eksem, urtikaria (nässelfeber) och insektsallergier.


Prof. Hunzelmann är delaktig i flera dermatologiska projekt på forskningsavdelningen hos Kneipp GmbH. I centrum står rådgivning om inflammationssjukdomar i huden samt fysiologiska förändringar av åldrad hud. Därutöver ger professer Hunzelmann Kneipp GmbH råd och stöd i många allergologiska frågor.


Vetenskaplig karriär (utdrag)

från 1980 Medicinstudier vid Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf
sedan 2004 Chefsöverläkare, ställföreträdande klinisk chef
2003 Utnämning till extraordinär professor
2002 Auktoriserad vidareutbildare inom området ”allergologi” vid läkarförundet i Nordhrhein
1998 Tilläggsbehörighet flebologi
1997 Habilitation (docentkompetens) och tilldelning av Venia Legendi inom dermatologi och venerologi (Habilitationsskrift: ”Untersuchungen zur Wirkung von Interferon- in vitro und in vivo; Köln 1996”)
1987 Approbation (legitimation) och promotion till läkare i medicin (Dr. med.) vid den medicinska fakulteten vid Albert-Ludwigs-universitet i Freiburg
1983 Arbetete Northwestern University, Chicago
1982 Byte av studieort, Albert-Ludwigs-universitetet Freiburg

Prof. Hunzelmann har publicerat mer än 200 artiklar och är medlem i flera vetenskapliga organisationer, t.ex. Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF), der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG), der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (DGAI) och der European Society for Dermatological Research (ESDR).

 

 

Exempel på publikationer

 

Maniu CM, Faupel U, Siebenhaar G, Hunzelmann N (2010): Maize: a new occupational allergen in the pharmaceutical industry. Allergy 65(7): 930-931

 

Roers A, Hunzelmann N (2005): Immunotherapy of hypersensitivity to hymenoptera venom. Expert opinion in biological therapy 5(10): 1349-1358

 

 

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.