Prof. Dr. med. Nanna Y. Schürer

Prof. Schürer är dermatolog och allergolog med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete, forskning och utbildning. Sedan 2012 är hon extraordinär professor vid universitet i Osnabrück och ansvarig för forskning och utbildning på området hälsovetenskap och kosmetologi.


I centrum för hennes forskning står epidermala permeablitetsbarriärer. Genom internationella samarbeten har hon erhållit viktig kunskap om hudbarriären hos olika befolknings- och åldersgrupper. Därutöver leder hon forskningsprojekt inom dermatologoi/mikrobiologi samt hudföryngring.


Prof. Schürer ger råd i flera dermatologiska och kosmetiska projekt på forskningsavdelningen hos Kneipp GmbH. Hennes fokus ligger på rätt kosmetisk vård vid olika hudtillstånd, t.ex. torr åldrad hud.


Vetenskaplig karriär (utdrag)

1980-1986 Studier i humanmedicin vid Heinrich-Heine-Universität i Düsseldorf
sedan 2002 Extraordinär professor i humanvetenskap vid universitetet i Osnabrück
sedan 2000 Forskning och utbildning inom deramtologi, miljömedicin och hälsovetenskap vid universitetet i Osnabrück
1997–2000 Dermatolog i Würzburg
1995 Habilitation (docentkompetens) i dermatologi och venerolgoi vid Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf
1993–1997 Överläkare, hudkliniken, Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf
1993 Specialist i dermatologi och venerologi
1990–1997 Ledare DFG forskningsprojekt: Epidermal permeabilitetsbarriär
1986–1989 DFG-stipendium (forskning vid: University of California, San Francisco (UCSF); Prof. Peter M. Elias)
1987 Promotion (doktorsexamen) (Dr. med.) vid Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf
1986 Approbation (legitimation) in medicin

 

Prof. Schürer är medlem i olika dermatologiska organisationer. Dessutom har hon skrivit ett flertal dermatologiska kosmetiska artiklar i böcker och internationella publikationer.

 

Exempel på publikationer

 

Hachem JP, Roelandt T, Schürer NY, Pu X, Fluhr J, Giddelo C, Man MQ, Crumrine D, Roseeuw D, Feingold KR, Mauro T, Elias PM (2010): Acute acidification of stratum corneum membrane domains using polyhydroxyl acids improves lipid processing and inhibits degradation of corneodesmosomes. Journal of Investigative Dermatology 130(2):500-510

 

Gunathilake R, Schürer NY, Shoo BA, Celli A, Hachem JP, Crumrine D, Sirimanna G, Feingold KR, Mauro TM, Elias PM (2009): pH-regulated mechanisms account for pigment-type differences in epidermal barrier function. Journal of Investigative Dermatology 129(7):1719-1729

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.