Prof. Dr. med. Hans Smola

Prof. Smola är dermatolog och allergolog och är sedan 2004 anställd som direktör på medicinskt kompetenscentrum hos HARTMANN. Han är extraordinär professor vid den dermatologiska kliniken vid universitet i Köln och har under flera år forskat om mekanismerna vid sårläkning och verkningsmekanismer av innovativa sårförband.


Han är chef över ett nätverk kliniker och grundforskare som i studier undersöker verksamheten av sårbehandling. De senaste åren har han dessutom fokuserat på den epidermala barriärfunktionen vid inkontinens. Här ligger fokus på åldrar hud, som genom inkontinens kan utsättas för irritation som är skadlig.

 

 

 

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.