Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt

Den promoverade zoologen och medicinaren är sedan 1992 professor i biologi och innehavare av professuren i cellfysiologi vid Ruhr-universitetet i Bochum. Han är en av de ledande forskarna på området dofter.


I centrum för hans forskningsarbete står doftperception hos människor och djur. Han kan identifiera många doftreceptorer och kan bidra med mycket till förståelsen av doftprocessen. Därutöver har han visat att doftmolekyler inte bara framkallar biokemiska reaktioner i näsan, utan i hela organismen, t.ex. även i huden.


Forskningsavdelningen på Kneipp GmbH får vetenskapliga råd av professor Hatt i frågor om doftperception. I centrum för rådgivningen står effekten av olika doftämnen på den mänskliga organismen.


Vetenskaplig karriär (utdrag)

1967–1972 Studier i biologi och kemi
sedan 1992 Professor i cellfysiologi vid Ruth-universitetet i Bochum
1991–1992 Professor fysiologiska institutionen vid den medicinska fakulteten vid Münchens tekniska universitet
1984 Vidareutbildning till läkare i naturopati
1984 Habilitation (docentkompetens) (Dr. med. habil.) i fysiologi vid den medicinska fakulteten vid Münchens tekniska universitet
1983 Promotion (doktorsexamen) (Dr. med.) i medicin vid Münchens tekniska universitet
1981 Approbation (legitimation) in medicin
1976 Promotion (doktorsexamen) (Dr. rer. nat.) i zoologi vid Ludwig-Maximilian-universitetet i München
1975–1981 Studier i humanmedicin

Professor Hatt är medlem i olika internationella vetenskapliga organisationer. Just nu är han ordförande i Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Dessutom har prof. Hatt fått ett flertal forskningspriser inom doftreceptorforskning och han har hittils publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Som en av de första forskarna på området har han genom många föredrag och böcker dessutom inspirerat den breda publiken för dofternas komplexa fysiologiska processer.

 

 

Exempel på publikationer

 

Benecke H, Schneider SW, Lotts T, Hatt H, Luger TA, Ständer S (2011): Neuropeptide und ihre Rezeptoren als molekulare Grundlage der empfindlichen Haut. Hautarzt 62(12):893-899

 

Sherkheli MA, Benecke H, Doerner JF, Kletke O, Vogt-Eisele AK, Gisselmann G, Hatt H (2009): Monoterpenoids Induce Agonist-Specific Desensitization of Transient Receptor Potential Vanilloid-3 ion Channels. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science 12(1):116-128

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.