Dr. rer. nat. habil. Peter Staib

Dr. Staib leder avdelningen kosmetik och är representant för avdelningen forskning och utveckling. Här använder han sina vetenskapliga expertkunskaper för forskning och utveckling av innovativa verkningsmekanismer inom området kosmetik. På avdelningen kosmetik är Dr. Staib chef för ett laboratorieteam med 11 högkvalificerade medarbetare och ansvarar för hela utvecklingsprocessen av våra kroppsvårdsprodukter och badtillsatser.

Vetenskaplig karriär (utdrag)

 

 

1991–1997 Studier i biologi (Diplom), Julius-Maximilians-universitet i Würzburg; avhandling mikrobiologi, IMIB (institutet för molekylär infektionsbiologi)
sedan 2013 Avdelningschef kosmetik, ställföreträdande avdelningschef forskning och utvekling, Kneipp GmbH, Würzburg
2012 Habilitation (docentkompetens) i mikrobiologi, universitetet i Jena
2008–2012 Gruppledare på Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll Institut, Jena; Docent vid Friedrich-Schiller-universitet i Jena; Utbildning av kandidater och masterstudenter samt doktorander; huvudprövare vid den DFG-sponsrade Exzellenz-GraduiertenSchule ”Jena School for Microbial Communication (JSMC)”
2006–2008 Utlandsstipendiat vid Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Universitätsklinikum Lausanne, Schweiz, dermatologiavdelningen
2003–2006 Delprojektledare i samarbetsprojekt 630 (”Erkennung, Gewinnung und funktionale Analyse von Wirkstoffen gegen Infektionskrankheiten”), Universitetet i Würzburg
2001–2003 Postdoktorand, Institut für Molekularte Infektionsbiologie, Universitetet i Würzburg
1998–2001 Promotion (doktorsexamen) i mikrobiologi, universitetet i Würzburg; Stipendiat vid Studienstiftung des deutschen Volkes

 

Dr. Peter Staib är molekylär- och mikrobiolog. Som världskänd forskare undersöker han på det molekylära och cellbiologiska planet interaktionerna mellan sjukdomspatogener och ämnen som finns i naturen och människan, framför allt hud och slemhinnor. Hans forskningsresultat är dokumenterade i över 40 publikationer i internationellt renomerade facktidskrifter och genom flera föredrag och artiklar i böcker. Dr. Staib är medlem i flera vetenskapliga organisationer och har fått flera forskningspriser. I sina tidiga arbeten har han bl.a. visat att hudsvamp varje år orsakar miljoner hudsjukdomar hos människor.


Exempel på publikationer


Grumbt M, Monod M, Yamada T, Hertweck C, Kunert J, Staib P (2013) Keratin degradation by dermatophytes relies on cysteine dioxygenase and a sulfite efflux pump. J Invest Dermatol 133(6):1550-5


Staib P, Lermann U, Blaß-Warmuth J, Degel B, Würzner R, Monod M, Schirmeister Z, Morschhäuser J (2008) Tetracycline-inducible expression of individual secreted aspartic proteases in Candida albicans allows isoenzyme-specific inhibitor screening. Antimicrob Agents Chemother 52: 146-156

 

 

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.