Dr. phil. Ralf Stürmer

Dr. Stürmer är promoverad psykolog och vd för psyrecon research & consulting
Institut för Tillämpad psykofysiologi GmbH. Forskningsinstitutet har uppkommit ur professuren för fysiologisk psykologi vid Bergischen Universität Wuppertal under ledning av Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Boucsein†.


Psykofysiologi är förhållandet mellan mentala (psykiska) processer och kroppsliga (fysiska) reaktioner. Genom OEA (Objektives Emotionales Assessment) som har utvecklats av Prof. Boucsein kan emotionella reaktioner (t.ex. välbefinnande) och graden av aktivering (t.ex. avslappning) mätas objektivt.


OEA är användbart vid bl.a. kosmetiska produkttester. Med hjälp av objektiva metoder kan man undersöka t.ex. den komplexa effekten av dofter på konsumenternas psyke.


Forskningsavdelningen på Kneipp GmbH får vetenskapliga råd av professor Hatt i psykofysiologiska frågor. I fokus för rådgivningen står effekten av kosmetiska produkter på det psykiska välbefinnandet före, under och efter användning.
 
Vetenskaplig karriär (utdrag)

 

 

1996–2001 Studier i psykologi vid universitetet i Wuppertal
sedan 2009 Vd och ägare i psyrecon research & consulting Institut für angewandte Psychophysiologie GmbH, Wuppertal
2006–2008 Forskningsmedarbetare på avdelningen för fysiologisk psykologi vid universitetet i Wuppertal i projekt sponsrat av Cognis GmbH Deutschland: ”Objektives Emotionales Assessment von Produkten der Kosmetikindustrie”
2006 Policyanalytiker vid Department of Health and Human Services, Tasmania (Australien)
2005 Promotion (doktorsexamen) (Dr. phil.) vid avdelningen för fysiologisk psykologi vid universitetet i Wuppertal
2004–2005 Forskningsmedarbetare vid instiutet för gerontologi och äldremecidin vid universitetet i Wuppertal
2003–2004 Forskningsmedarbetare vid Fraunhofer-Gesellschaft i projekt sponsrat av det tyska försvaret: ”Weiterentwicklung der flugpsychologischen Basisdiagnostik – Untersuchungen zur prädiktiven Validität des ICA 90”
2001–2003 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt: Psychophysiologische Konstruktvalidierung des Persönlichkeitsmerkmals Augmenting-Reducing

 

 

Exempel på publikationer 

 

Boucsein W, Stürmer R, Moessinger M (2011): Psychophysiological investigation of the impact of stimulating and relaxing scents on arousal, relaxation and driving behavior in car drivers. Psychophysiology 48(S1): S69

 

Eisfeld W, Prinz D, Dierker M, Weichold C, Stürmer R, Schaefer F, Boucsein W (2010): Modulation of the emotional condition in human beings via application of emollients and skincare formulations: A psycho-physiological study. IFSCC Magazine 13(2): 91-97

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.