Kneipp fungerar. Naturligt!

Kneipps team för forskning och utveckling
Kneipps team för forskning och utveckling

Nyutveckling och optimering av våra produkter sker via avdelningen forskning och utveckling. Här arbetar högkvalificerade forskare och apotektekniker hand i hand för att utveckla produkter, som är anpassade efter användarnas behov. Således låter vi den senaste vetenskapliga kunskapen från grundforskningen påverka vår produktutveckling.

 

Forskning och utveckling

Forskning har alltid haft stor betydelse på Kneipp. Under senare år har vi förstärkt det här området ytterligare och framför allt utökat avdelningen kosmetik. Ett tecken på detta är grundandet av ”Kneipp® hudkompetensteam” 2010. Här har vår egna forskare ett nära interdisciplinärt samarbete med världskända vetenskapsmän.

Till avsnittet: Forskning och utveckling

 

Hudkompetensteamet

Enligt vårt Mission Statement ”beprövad effekt vid optimal tolerans” är det vårt mål att utveckla kroppsvårdsprodukter som tolereras väl. I samarbete med högskolor och oberoende testinstitut dokumenterar vi effekten av våra produkter genom omfattande vetenskapliga studier. Den mycket goda hudtoleransen ”bekräftas dubbelt” för varje produkt, dvs. vi gör alltid två oberoende allergologiska undersökningar på frivilliga försökspersoner.

Till avsnittet: Hudkompetensteamet

 

Vetenskapliga studier

Urvalet av våra innehållsämnen sker ytterst noggrant, resurssnålt och målinriktat. Genom kombinationen högklassiga växtoljor med dermatologiskt effektiva tillsatskomponenter är syftet målinriktad användning för olika hudtillstånd för att främja huden och förbättra hudbilden.

Till avsnittet: Vetenskapliga studier

 

 

© 2017 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.