Växtmatris

Vallmo

Mohn

Vallmo är ett växtsläkte i familjen vallmoväxter (Papaveraceae) med mellan 50 och 120 arter i hela världen.
De klara röda blommorna som i Tyskland kallas vild vallmo (Papaver rhoeas) blommar i slutet av maj och är ett tecken på att försommaren börjat.
Vallmo växer framförallt på sandig till lerig mark och ses ofta vid åkerkanter, på steril mark och i slänter.
Opiumvallmo (Papaver somniferum) vill man dock inte hantera, eftersom den odlas enligt stränga godkännandekrav och växten faller under lagen om bedövningsmedel. Alla växtdelar, förutom de oljerika fröna som finns i en mogen kapsel är giftiga!

De här härligt nötaktigt doftande mogna fröna används i livsmedel, framför allt i söta rätter och bakverk. Genom kallpressning av vallmofrön erhåller man den värdefulla vallmooljan. Den är rik på fleromättade fettsyror och är således enastående som matolja och för användning i kosmetika.

 
© 2017 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.