Växtmatris

Valeriana

Baldrianwurzel

Valeriana officinalis

Valeriana hör till de medicinalväxter som man har haft kännedom om längst. Redan läkekonstens fader, Hippokrates, bekräftade läkekraften hos den här ”mirakelroten”.


De upp till två meter höga växterna ses framförallt vid bäckkanter, i sänkor, på fuktiga ängar och i löv- och blandskog över hela Europa Det är dock bara rotstammarna och rötterna som innehåller verksamma substanser.


Innehållsämnen
Eteriska oljor med mono- och seskiterpener (valerensyror), valepotriater, alkaloider.

 
© 2017 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.