Företagsfilosofi

Kneipp-Werjke Unternehmensphilosophie

Kneipp GmbH – Hälsa och natur i kombination

Kneipp arbetar naturligt. I enlighet med grundtanken tillverkar Kneipp beprövade och effektiva produkter baserade på ämnen från naturen och vetenskapligt dokumenterad kunskap. Och vi håller på traditionen: Kneipp har satt människans naturliga hälsa i fokus sedan 1891. Idag ser Kneipp GmbH det som sin uppgift att ge konsumenterna stöd och råd i form av holistiska och behovsanpassade koncept. De fem elementen i Kneipps filosofi – vatten, växter, motion, näring och inre balans – är unika komplement till Kneipps produktkoncept.

Hos Kneipp är kvalitet avgörande. Det innebär: råa växtmaterial är av högsta kvalitet som bas i alla produkter, komplexa analysprocesser och skonsam bearbetning genom innovativa tillverkningsmetoder. Kvalitet för Kneipp innebär dessutom en garanti att produkterna har bästa tänkbara användbarhet, effektivitet och säkerhet. Produkterna, som så långt det är möjligt bibehålls i sitt naturliga tillstånd, tillverkas med en noggrannhet som liknar den vid läkemedelsframställning.
Den höga kvalitetsstandarden på Kneipps produkter är baserad på den noggranna sammansättningen av substanser, den vetenskapligt dokumenterade effekten hos formuleringarna och de kunskaper om naturläkemedel och farmaceutiska erfarenheter som gått från generation till generation.

Som läkemedels-, kosmetik- och livsmedelstillverkare ställer vi höga krav på kvalitet och hållbarhet när det gäller våra produkter och vår distribution. Således har även miljön och arbetssäkerheten stor betydelse.

Som bevis på vårt engagemang har vi en hel del certifikat, som regelbundet verifieras av oberoende sakkunniga.

 

Certifikat avseende produktkvalitet:

 

•    Herstellungserlaubnis für Arzneimittel (Ochsenfurt-Hohestad) (Livsmedelstillstånd)  
•    Herstellungserlaubnis für Arzneimittel (Heidingsfeld) (Läkemedelstillständ)                          
•    International Food Standard (Internationell livsmedelsstandarder)

 

 Biologiska certifikat och miljöcertifikat:

 

•    Bio-Zertifikat (Biocertifikat)
•    Umweltzertifikat (Miljöcertifikat)
•    Eccocert Qualitätszertifikat für Naturkosmetik (Eccocert kvalitetscertifikat för naturkostmetik)


 

 

Redan Sebastian Kneipp ville dokumentera sina framgångsrika vetenskapliga kunskaper. Än idag gör Kneipp-gruppen detta och bedriver omfattande forskning och utveckling och stöder bland annat Sebastian Kneipp-priset. Effekten hos nya produkter testas ytterligare i oberoende vetenskapliga studier.

Vårt ursprung, som kännetecknas av Sebastian Kneipp och hans holistiska filosofi, gör oss unika. Det stora naturläkemedelsarvet från företagets grundare och namngivare förpliktar än idag. Sebastian Kneipp och hans visionära livskoncept ser vi som det övergripande taket och den påvisade och dokumenterade effekten hos våra produkter samt deras naturliga ursprung som det bärande fundamentet för varumärket Kneipp.

© 2017 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.