Verifiering av koldioxidavtryck 2011

Kneipp-gruppen har med hjälp av Climate Partner gjort en oberoende kontroll av CO2-utsläppen på Kneipps alla verksamheter i Tyskland och på tjänstbilarna.
Varför valde vi Climate Partner?
Vi letade efter en kompetent partner som hade goda erfarenheter av analys av större företag för en oberoende granskning. Dessutom ville vi ha en partner som kunde hjälpa oss vidareutveckla hållbarhetsstrategin.


Climate Partner bildades 2006. De har huvudkontor i München. Climate Partner har tagit fram individuella klimatförändringslösningar för mer än 1 000 företrädesvis stora och medelstora företag i hela världen. Företaget är dessutom TÜV-certifierad leverantör av IT-systemlösningar för CO2-balansering och CO2-kompensation. Climate Partner arbetar i nära samarbete med miljöorganisationer och har medarbetare som deltar i olika internationella arbetsgrupper. Dessutom är Climate Partner engagerade i ett skogsskyddsprojekt i Sofala Mosambique för kompensation av oundvikliga CO2-utsläpp.


Kneipp-gruppen planerar på medellång sikt att kompensera för oundvikliga CO2-utsläpp med lämpliga projekt. År 2012 skedde ett första steg genom att kompensera för CO2-förbrukningen för företagets bilar, baserat på föregående års värden. Du hittar all information på www.climatepartner.com om du anger certifikatnummer 116-50040-0112-1168.

 

 

Återbeskogning i Sofala, Mosambique
Återbeskogning i Sofala, Mosambique

Kompensationsprojekt i Mosambique

Envirotrade Ltd. driver tillsammans med provinsregeringen i Sofala, Gorongosa nationalpark och kommunen Nhambita ett skogs- och återbeskogningsprogram i provinsen Sofala i östra Mosambique. Målet med projektet är att rehabilitera kraftigt förstörda skogar, bevara en hållbar livsmiljö och främja biologisk mångfald. Återbeskogningsprogrammet leder till att man sparar CO2 eftersom träden i skogen binder koldioxid (CO2) genom fotosyntes samtidigt som syre (O2) frisätts till miljön. Med en totalyta på 11 744 hektar har projektet över en årlig reduktionspotential på cirka 100 000 ton CO2.


Förutom CO2-besparing innebär projektet också lokala sociala förbättringar. Försäljning av certifikat för utsläppsminskning är en regelbunden inkomstkälla för lokalbefolkningen. Den hållbara utvecklingen sker dessutom enligt CCB-standarden.

Ytterligare positiva effekter av klimatprojektet är:

• Tydlig inkomstökning för lokala hushåll
• På medellång sikt ökning av kommersiella aktiviteter i området
• Ökning av den lokala livsmedelsprodukten ger en ökad landproduktivitet och effektivare utnyttjande av landet
•Ökad kunskap om användning av naturliga resurser
• Särskilda utbildningsprogram för kvinnor och därmed ökad könsutjämning
• Skydd av hotade arter genom informationskampanjer och bevarande av naturliga livsmiljöer

Projektet är validerat av Rainforest Alliance enligt följande standard: Plan Vivo (exante), CCBS Gold Level.


Nästa sida: Samhällsansvar

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.