Växtråvaror

Pflanzliche Rohstoffe

Kneipp-har en särskild koppling till naturen. Innehållsämnen från växter är basen i alla Kneipps produkter. Ett särskilt fokus ligger på växtråvarornas kvalitet och ursprung och en hållbar påverkan på naturen.

Anskaffning

En förutsättning för framställningen av högklassiga produkter, som uppfyller våra stränga krav, är anskaffning av lämpliga råvaror och produkter. Det finns officiella riktlinjer för detta. År 2013 blev den här inköpsriktlinjen officiell och kompletterades med hållbarhetsaspekten och visar hur strategin har implementerats i företaget.

Sedan länge gäller att produkter, som t.ex. förpackningsmaterial eller tjänster, ska köpas från Tyskland eller europeiska grannländer. Så långt det är möjligt gäller detta även växtråvaror. Kraven på råvarukvalitet har dock företräde. Av naturliga skäl är det dessutom inte möjligt att köpa alla nödvändiga växtråvaror från europeiska odlingar.


Behovet av johannesört, som är en viktig råvara för Kneipp och enligt Sebastian Kneipp en klassisk läkemedelsväxt. Skörden 2013, för behovet 2014, hämtades medvetet från tyska odlingar. Detta trots att råvaran kan fås med likvärdig kvalitet till ett bättre pris på världsmarknaden.

Aktuella inköpsriktlinjer

Hållbarhetsfrågor är numera standard i samtalen med leverantörer, åtföljt av kravet att förankra detta i respektive företag. Detta ställer krav på hållbarhetsrapporter och hållbarhetskoncept för de framställda produkterna.

Konkreta mål, som Kneipp har satt för råvaror och produkter, har definierats för den omedelbara framtiden:


  • Ökad användning av certifierade förpackningsmaterial, t.ex. FSC- eller PEFC-certifierade produkter för bipacksedlar, kartonger och emballage samt reklammaterial
  • Kommunikation av aktiviteterna genom märkning av hållbara förpackningsmaterial med motsvarande logotyper, t.ex. emballage med hänvisning till ekomärkningen ”wellpapp av förnyelsebara råvaror”
  • Utveckling av ytterligare hållbarhetskoncept för råvaruinköp, analoga med Arnikaodlingsprojektet

Nästa sida: Arnicaodlingsprojektet

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.