Vad betyder egentligen hållbarhet?

Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich?

Varaktig utveckling är utveckling som tillfredsställer våra behov utan att riskera att framtida generationer inte kan tillfredsställa sina egna behov. Hållbarhet omfattar alltid de tre områdena ekonomi, ekologi och socialt ansvar.

År 2011 analyserade Kneipp noggrant alla processer på företaget med avseende på de tre hållbarhetsaspekterna. Inom ramen för den här analysen (genomförd enligt den GRI G3-standard som rekommenderas enligt FN:s Global Compact) var det tydligt att Kneipp redan kommit långt på flera områden.

Exempel:

  • Befintliga miljö- och biocertifieringar
  • Åtgärder för att spara energi med en åtföljande minskning av CO2-utsläppen
  • Kompensationsåtgärder för att utveckla ett CO2-neutralt företag
  • Utveckling av miljövänliga system och metoder med en kvalitetskontroll som baseras på ”grön kemi”
  • Utdelning av Sebastian Kneipp-priset

 

 Flaggskeppsprojekt inom området växtråvaror:

  • Det långsiktiga Arnicaprojektet som bar ”frukt” första gången 2012 och således kan täcka en del av arnicabehovet
  • Användningen av Sheasmör från ett kvinnokooperativ i Burkina Faso

Nästa sida: Växtråvaror

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.