Utdelning av Sebastian Kneipp-priset

Sebastian Kneipp

Kneipp-gruppen och Sebastian Kneipp-stiftelsen främjar vetenskaplig forskning av Kneipps behandlingar.


Sebastian Kneipp fick sin kunskap om vatten och växternas hälsofrämjande effekter under fleråriga försök och egen användning, och han och åberopade även den flera hundra år bevarade kunskapen från klostemedicinen. Hans uttryckliga önskan var att hans erfarenheter även skulle undersökas och stödjas vetenskapligt. I enlighet med detta stöder Kneipp-gruppen och Sebastian Kneipp-stiftelsen sedan många år vetenskaplig forskning av Kneipp-behandlingar.

Sedan 1971 delas Sebastian Kneipp-priset ut. Detta tilldelas vetenskapliga arbeten som ger ny kunskap om Kneipp-behandlingar. Prissumman är 10 000 euro. Sebastian Kneipp-priset delas ut enligt noggranna kriterier, varvid ett fokus är behandling med växter:

  • Arbeten som undersöker och visar kopplingar mellan fytoterapi och en eller flera av Kneipps behandlingsprinciper (hydroterapi, kost, motion, balans)
  • Arbeten om påverkan och effekter av naturläkemedelsväxter eller växtberedning och framför allt identifiering av innehållsämnen med särskild effekt eller fastställande av verkningsmekanismen hos en växt eller dess innehållsämnen
  • Arbeten som visar samverkan mellan flera växtliga innehållsämnen
Kneipp Preis Verleihung 2012

I juryn sitter ledande vetenskapsmän från tyska och internationella universitet. Under åren har flera enastående arbeten och vetenskapsmän fått priset.


År 2012 forskningsarbeten om aktiva ämnen i broccoli som angriper tumörstamceller och därmed hämmar aggressiv tumörtillväxt
Pristagare: Frau Prof. Dr. rer. nat. Ingrid Herr

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.