Samhällsansvar

Kneipp-förskolan i Eisenberg
Kneipp-förskolan i Eisenberg

Människor välbefinnande och hälsa är central i Sebastian Kneipps filosofi och därmed även för Kneipp-gruppen. Detta inskränker sig inte bara till vårt utbud av hälsoprodukter  utan också i form av stöd till olika sociala projekt.

Olika sociala organisationer

När vi tar fram presentförpackningar, displayer eller vid förpackningsarbeten föredrar vi att arbeta med sociala organsationer, t.ex. Mainfränkischen Werkstätten.  Det innebär inte bara att många människor med kroppsliga funktionshinder eller multihandikapp får jobb och social säkerhet, utan det ger dem även möjlighet att arbeta med uppgifter som är anpassade efter deras möjligheter och behov.

Stöd till förskolor som integrerar Kneipps filosofi

Inom ramen för vårt kundlojalitetsprogram, ”Kneipp familj”, går två procent av omsättningen, som sker i detta program till förskolor som dagligen integrerar Sebastian Kneipps fem pelare vatten, växter, motion, kost och balans i sin dagliga verksamhet.

 

 

Donation istället för gåvor

Istället för att ge julklappar respektive gåvor donerar Kneipp varje år istället en summa som överstiger denna summa. År 2011 gav vi t.ex. stöd till barn och ungdomar med cancer genom en donation till organisationen ”Hilfe im Kampf gegen Krebs e. V.” vid universitetskliniken i Würzburg.
Förutom ett filantropiskt syfte skyddar detta även miljön (lägre energibehov, mindre avfall och utsläpp genom transport).


Nästa sida: Utdelning av Sebastian Kneipp-priset

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.