Arnicaodlingsprojektet

Das Arnika Anbau-Projekt

”Arnica kan inte ersättas med guld!” (Sebastian Kneipp)

Sebastian Kneipps ”älsklingsört” var arnica. ”Slåttergubbe”, som örten också kallas, hör till de växter vars effekt vid utvärtes användning är känd och fastställd sedan länge. Baserat på den omfattande erfarenheten hör arnica än idag till de till viktigaste växtråvarorna för Kneipp och används både i naturläkemedel som Arnica salva S, kosmetiska produkter och hälsobad.

Kneipp GmbH använder medvetet en speciell Arnica montana L., så kallad spansk arnica, som kännetecknas av en mycket låg allergipotential i sina läkemedel och produkter. Eftersom Arnica montana under lång tid inte gick att odla, gick det att hitta arnicablommor till läkemedel genom att skörda den vilt i naturen.


För att skydda beståndet av vild Arnica montana L. stöder Kneipp GmbH ett omfattande odlingsprojekt för lyckad odling av den ”spanska arnican” i Tyskland. Under 1996 började Kneipp-gruppen tillsammans med odlingsexperten Philipp Berner att förädla spansk arnica av vild härkomst för odling. År efter år förädlades plantorna genom målinriktade urval och korsningar av deras agronomiska egenskaper (som homogenitet, vitalitet, blomning och skörd) samt mängden innehållsämnen.

Dr. Bruno Frank med en ung arnicaplanta

Projektet lyckades: Den långa och steniga vägen har lett till en företagsegen art med namnet ”Arvita”. Kneipp-gruppen fick rätten till arten av ”Bundessortenamt” i december 2011. Sedan dess har Kneipp slutit avtal med odlare. Den första skörden skedde i juni och juli 2012. Målet är att Kneipps hela råvarubehov av arnica ska tas från tyska odlingar som odlar den här arnicaarten.


Under 2012 visades det sig att vägen mot målet fortfarande är lång och att ett sådant här projekt kräver ett särskilt engagemang som inte kan planeras i detalj. I februari dog 50 % av de ettåriga växterna på grund av kraftig frost. Under blomsterängarna utvecklingsfas i april påverkade kraftig torka utvecklingen ytterligare, så att den slutliga skörden låg betydligt under den förväntade.


Den här utvecklingen av växtbeståndet påverkar också de följande åren eftersom plantorna ger maximal skörd först det tredje året. Således kan ingen stor skörd förväntas nästa år och stora mängder frön kan utvinnas först under 2013. Trots de stora kostnaderna för etablering, skötsel och skörd och än så länge liten avkastning fortsätter Kneipps engagemang i projektet. Målet att nå en årlig skörd på minst 2 000 kg kvarstår.

Utvalda arnicaprodukter från Kneipp


Kosmetika:


Kneipp massageolja arnica

Nästa sida: Sheasmör

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.