Fem byggstenar för din hälsa: 5. Balans

Balance: das Ziel ist der innere Frieden

Balans betyder allt och är grunden för ett friskt, aktivt och tillfredsställande liv. Vatten, växter, motion och kost – element som var och ett på sitt alldeles eget sätt bidrar till hälsa och livsglädje. Enligt Sebastian Kneipp är det ändå samspelet mellan dessa fyra element som håller kropp och själ i balans.

Kärnan i Kneipps filosofi är hans holistiska synsätt: Med hjälp av den egna kroppen och en balanserad livsstil med intensiva vilofaser sker en positiv interaktion mellan kropp och själ. Även i vår tid, som präglas av snabbt tempo, krav på resultat och informationsflöde, ter sig Kneipps filosofi mer aktuell än någonsin. Den som vill bemästra sin vardag behöver ha möjlighet att dra sig tillbaka, reflektera, slappna av och hämta nya krafter: kort och gott hitta en harmoni mellan kropp och själv.

Bara om du regelbundet tar dig tid att koppla av, slappna av och njuta med alla sinnen kan du hitta en harmonisk livsrytm, den som Kneipp för mer än 100 år sedan kallade ”livsstilsprincipen”.

© 2017 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.