Kneipps Filosofi

Das ganzheitliche Denken Sebastian Kneipps  gilt als wegweisend für naturheilkundliche Heilmethoden und eine zeitgemäße Präventivmedizin

Naturen har generöst bistått oss med allt vi behöver för att bibehålla god hälsa.”- S. Kneipp

 

 

 

Sebastian Kneipps (1821-1897) holistiska syn är än idag vägvisande för naturmedicinska behandlingsmetoder och modern förebyggande hälsovård. Under sin livstid förenade Kneipp de kunskaper som fanns om vattnets och växternas läkande egenskaper med sina egna kunskaper och skapade en systematisk lära. Prästen och naturläkaren utvecklade ett visionärt koncept som innebär att människan, hennes livsstil och naturliga miljö ses som en balanserad enhet som är oskiljbar. Han ansåg att elementen vatten, växter, motion, kost och balans har ett nära samband. Namnet Kneipp står inte bara för vetenskapligt beprövade naturmedicinska produkter och behandlingar, utan även för en holistisk livsstil.

 

 

”... för en frisk person är det ett utmärkt medel för att bibelhålla hälsan och energin, men också det första botemedlet vid sjukdom. Det är det naturligaste, enklaste – och om det används på rätt sätt – säkraste medlet. Vattnet är min bästa vän och kommer att vara det tills jag dör.” (Sebastian Kneipp)

 

Läs mer


”För varje steg vi tar i Guds härliga natur stöter vi på nya växter som är mycket användbara och läkande.” (Sebastian Kneipp)

 

Läs mer


”Motion ökar livslusten och hjälper människan genom att stärka kroppen.” (Sebastian Kneipp)

 

Läs mer”Så länge vi inte gör någon genomgripande förändring av våra matvanor kan de allvarliga skador människor lider av inte botas, istället blir de ännu värre.” (Sebastian Kneipp)

Läs mer

”Det finns knappast något som är så skadligt för hälsan som dagens livsstil. Vi måste hitta en motvikt för att stärka våra överansträngda nerver och bibehålla styrkan. Vi måste hitta en balans.” (Sebastian Kneipp)

Läs mer

Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp revolutionerande naturmedicinen under 1800-talet. Efter att han botat sin svåra tuberkulos (en sjukdom som då ansågs obotlig) genom att ta korta dopp i Donaus iskalla vatten, började han intensivt studera vattnets hälsobringande egenskaper och de läkande egenskaperna hos vissa växter.

Läs mer

© 2018 Kneipp. Alla rättigheter förbehålles.